Skoleliv

Siden 1931

Åløkkeskolen er vores skole ... vi arbejder på livet ... løs

SFO

Modtageklasser

IT

 • ikon
  Hans Christian Petersen den 04-02-2016
  HUSK HUSK
  Planlægningsmødet i Klub Åfri 
  Onsdag d. 24. februar kl. 18.30 i klubbens lokaler
  Hvis du ikke kan komme til mødet, men gerne tager et par vagter i foråret, skal du bare skrive til Vibeke Zoffmann (Emil 5.a) eller på sms 22129862
  Vel mødt!
  P.S. Af hensyn til madlavning, er SU en fordel.
 • ikon
  Hans Christian Petersen den 25-01-2016
  Børnekor i Hans Tausens Kirke
  SYNG MED HJERTET
 • ikon
  Hans Christian Petersen den 14-01-2016

   

  Kære forældre

  Dit barns skole medvirker i Odense Kommunes årlige sundhedsprofilundersøgelse og trivsels-undersøgelsen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Undersøgelserne i Odense Kommune omfatter elever på udvalgte klassetrin på alle folkeskoler og enkelte privat- og fri-skoler.

  Formålet er at undersøge elevernes sundhed og trivsel og resultaterne vil blive brugt til at danne en profil for klassen og hele skolen..... læs mere her....

 • ikon
  Hans Christian Petersen den 12-01-2016
  Indskrivning 2016
  Indskrivningen til forårs SFO og dermed 0. klasse 2016 - 2017 er endelig på plads.
  Der er indskrevet 25 elever på Åløkkeskolen og det betyder at der kun vil være en børnehaveklasse i skoleåret 2016 - 2017.
  Det får naturligvis betydning for hele skolen i de kommende år. På positivsiden giver det lidt luft rent lokalemæssigt, men på den negative side har vi været nødt til at sige nej til en del forældre der ønsker at deres børn skal gå på Åløkkeskolen. I blandt disse er også børn der allerede har søskende på skolen. Reglen er, at der kun oprettes klasser i forhold til de elever der er bosiddende i skolens distrikt.
  Det har også betydning for personalenormeringen. Vi arbejder på, at naturlig afgang kan betyde, at der ikke skal ske afskedigelser.
  Prognoserne for elevtallet i de efterfølgende år viser at det kun er i dette skoleår at der er så få elever i skolens distrikt.
  HC
 • ikon
  Hans Christian Petersen den 02-12-2015
  Lektiepolitik på Åløkkeskolen
  Skolebestyrelsen vedtog på møde den 1. december 2015 vedlagte lektiepolitik.
  Politikken evalueres om 6 måneder.